Integrity Due Diligence – To Find Out

This is an example page. It's different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:
Hi there! I'm a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin' caught in the rain.)
...or something like this:
The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.
As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!

Våra verksamhetsområden

 
1 M&A

Som ett komplement till våra kunders normala rutiner vid förvärv och uppköp erbjuder ToFindOut IDD en omfattande rapport som belyser eventuella riskbilder i affärsprocessen. Beroende på behov så kan rapporten fokusera endast på en eller flera nyckelpersoner, alternativt erbjuds en helhetslösning som omfattar såväl bolaget i fråga som dess nyckelpersoner.

2 Compliance

Flera av våra kunder har lagstadgade krav att genomföra olika typer av kontroller, t.ex. försäkringsförmedlare, banker eller betaltjänstföretag. ToFindOut IDD erbjuder både generella compliancekontroller som ger en heltäckande ögonblicksbild, samt konkreta situationsanpassade kontroller utformade för att motsvara exempelvis Finansinspektionens krav på ägarledningsprövningar.

3 Tredjepartskontroller

Våra tredjepartskontroller är utformade för uppdragsgivare som vill få en bättre och rättvisande bild av sina kunder, underleverantörer eller motparter. En tredjepartskontroll ger ett mycket bättre beslutsunderlag vid ett avtalsingående eller samarbete och säkerställer relevanta frågeställningar som kan påverka uppdragsgivarens varumärke och/eller branschanseende. Rapporten kan antingen genomföras med särskilt fokus på enbart vissa nyckelpersoner, eller mer generellt med fokus på dels bolaget och dels dess nyckelpersoner.


Samtliga av ToFindOut IDD:s rapporter säkerställer att ditt företag efterlever komplexa styrande regelverk, och innehåller bland annat kontroller gentemot sanktions- och varningslistor, utredning och verifiering av verkligt ägarskap, inblandning i rättsliga mål och ärenden samt mediakontroller. Våra kontroller av nyckelpersoner sker alltid med yttersta diskretion och med full sekretess.

Counterparty Screening (CPS)
Key Principal Screening (KPS)
Third-party Controll Screening (TCS)

Nyheter

Aktuella nyheter från ToFindOut – Integrity Due Diligence
Till bloggen

"Ett mer hållbart sätt att göra affärer är att veta vem man gör med affärer med"

Två kundcase

Tredjepartskontroll

Vår kund planerade att använda ett baltiskt bolag för rekrytering och upplärning av baltisk personal. ToFindOuts analytiker kunde konstatera att bolaget hade dåligt rykte inom personalområdet, där bl.a. uthyrd personal arbetade under mycket dåliga villkor.
Vi kunde även konstatera att myndigheter och fackföreningar reagerat negativt flertalet gånger, med brutna kontrakt som följd. Efter att vi hade levererat vår rapport till vår uppdragsgivare valde denne att invänta med samarbetet.
Tredjepartskontroll

M&A

En stor affärsbank övervägde att förvärva ett mindre företag och anlitade ToFindOut IDD för en M&A nyckelpersonkontroll. ToFindOuts analytiker fann att vid tiden för den aktuella transaktionen hade en person i ledningen kopplingar till en individ som tidigare fällts för olaga läkemedelsförsäljning. Flera internationella mediakällor visade även på kopplingar mellan bolagets tjänst och penningtvätt. Efter att ToFindOut IDD hade levererat vår rapport beslutade vår uppdragsgivare att avbryta sina förvärvsplaner.
M&A

Vårt team

Vårt team består idag av analytiker, researcher och jurister med bred kompetens inom riskanalys, krishantering, offentlig förvaltning och journalistik.
Johan Wahlström
Johan Wahlström

Analytiker

+46 723 22 95 14

Jesper Larsson
Jesper Larsson

Affärsområdeschef

+46 70 520 40 83

 

Om ToFindOut / Kontakta oss

ToFindOut är Nordens största aktör inom bakgrundskontroller. Med vår bakgrund vet vi att framgångsrika affärer kräver rätt sorts kunskap, och därför tror vi på att arbeta efter en konsekvent metodik. Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer om hur vi arbetar eller om hur vi kan hjälpa dig.