Integrity Due Diligence – To Find Out

This is an example page. It's different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:
Hi there! I'm a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin' caught in the rain.)
...or something like this:
The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.
As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!

Nyheter

Aktuella nyheter från ToFindOut – Integrity Due Diligence
Till bloggen

Tre vanliga efterfrågade rapporttjänster

 
1 Counter Party Screening (CPS)

Vårt vanligaste efterfrågade rapportpaket. Vår uppdragsgivare ska förvärva ett företag, ingå i nya samarbeten, anlita nya leverantörer eller investera i affärsförbindelser. Rapporten har gett våra kunder ett omfattande informationsunderlag med tillhörande eventuella riskbilder samt ett tidseffektivt verktyg att underbygga sina beslut och snabba upp och trygga affärsprocessen.

2 Key Principal Screening (KPS)

Vår mycket uppskattade rapporttjänst för uppdragsgivare som behöver ytterligare bakgrundsinformation om en eller flera nyckelpersoner; karriär, bolagsengagemang, juridisk kontroll och mediabild.

3 Försäkringsdistribution

Från och med den 1 oktober gäller det nya försäkringsdistributionsdirektivet, vilket kräver utökade kontroller av såväl befintliga som nyanställda försäkringsförmedlare. ToFindOut har därför tagit fram ett specialiserat tjänsteutbud inom såväl vandelsprövning för anställda som ledningsprövning för nyanställda, skräddarsydd till Finansinspektionens krav.

Counterparty Screening (CPS)
Key Principal Screening (KPS)
Third-party Controll Screening (TCS)

"Genom att skaffa sig rätt beslutsunderlag kan svenska företag ligga steget före sina konkurrenter"

Tre kundcase

Counter Party Screening (CPS)

Vår kund planerade att använda ett baltiskt bolag för rekrytering och upplärning av baltisk personal. ToFindOuts analytiker kunde konstatera att bolaget hade dåligt rykte inom personalområdet, där uthyrd personal arbetade mot dåliga villkor. Vi kunde även se hur myndigheter och fackföreningar flera gånger reagerat negativt mot bolaget, med brutna kontrakt som följd. Efter leverans valde kund att invänta med samarbetet. Denna rapport tog 10 arbetsdagar att slutföra men med en heads up inom 5 dagar.
Counter Party Screening (CPS)
Key Principal Screening (KPS)

Key Principal Screening (KPS)

Key Principal Screenings genomfördes på nyckelpersoner inom ledningsgruppen på ett mindre företag då en stor affärsbank övervägde att förvärva det. Analytiker fann i sin desktop-research att en person i ledningen hade, för tiden för den aktuella transaktionen, anknytningar till en individ som tidigare fällts för olaglig försäljning av läkemedel. Bolagets tjänst hade även pekats ut som använt för penningtvätt i ett flertal trovärdiga internationella mediakällor. Efter levererad rapport beslöt vår kund att avbryta sina planer på att köpa upp bolaget. Vår uppdragsgivare fick indikationer om eventuella avvikelser inom 36 timmar och slutlig verifiering och rapportsammansättning levererades på 4 arbetsdagar.

Third-party Control Screening (TPS)

Inför ett förestående joint venture blev ToFindout ombett av en svensk affärsman bosatt utomlands att göra en tredje-persons kontroll på honom som en del av hans motparters ordinarie DD-process. Personen ifråga hade varit inblandad i en rättsprocess och ville därför försäkra sina partners om sin oskuld. Vi kunde visa att vår kund hade friats från anklagelserna och att dessa hade orkestrerats tillsammans med en mediakampanj mot vår kund, av vår kunds förra arbetsgivare, som i sin tur var efterlyst för penningtvätt. Rapporten sammanställdes på 5 arbetsdagar.
Third-party Control Screening (TPS)

Vårt team

Våra researchers och analytiker inom IDD kommer närmast från branscher som Risk- och krishantering, Anti Money Laundry (AML) inom bank- och finans samt Due Diligence inom ramen för M&As inom affärsjuridiska byråer.
Johan Wahlström
Johan Wahlström

Analytiker

+46 723 22 95 14

Jesper Larsson
Jesper Larsson

Affärsområdeschef

+46 70 520 40 83

 

Kontakta oss