Nya direktiv

Den första oktober i år börjar det nya Försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) att gälla. Syftet med IDD är att skapa ett enhetligt konsumentskydd inom EU; här i Sverige genomförs detta via den nya lagen om Försäkringsdistribution. Lagen kommer att ersätta den nuvarande lagen om försäkringsförmedling.

Direktivet innebär flera förändringar för försäkringsdistributörer, för såväl fysiska som juridiska personer. För personal som arbetar med försäljning av försäkringar så innebär detta att man kommer att behöva genomgå ytterligare kontroller före och under anställning, verifiera sin kompetens och genomgå årliga utbildningar. Anställda förmedlare måste genomgå en vandelsprövning och nyanställda behöver genomgå en större ledningsprövning.

Vandelsprövning

Redan anställda behöver ”bara” genomgå en s.k. vandelsprövning. Men en sådan är inte bara så bara! Vid en vandelsprövning behöver anställdas ekonomiska hel- och renhet säkerställas: skulder och betalningsanmärkningar måste kartläggas, konkursfrihet måste verifieras och eventuella förvaltarskap eller näringsförbud redas ut. Individens juridiska historia behöver även den säkerställas och kontrolleras mot Finansinspektionens register för att verifiera att hen inte har fått sitt tillstånd som försäkringsmäklare indraget.

Ledningsprövning

För nyanställda gäller dock någonting helt annat. Nya försäkringsförmedlare behöver genomgå en ledningsprövning som är mer omfattande än  vandelsprövningen beskriven ovan. Förutom dessa kontroller (som även måste utföras vid en ledningsprövning) så behöver man djupdyka i kandidatens ekonomiska historia tio år tillbaka, kartlägga bolagsengagemang och styrelseuppdrag och undersöka eventuella bolags juridiska vandel. Dessutom innebär de nya kunskapskraven att kandidatens CV behöver granskas och att såväl utbildning som tidigare relevanta meriter behöver säkerställas. Kontrollen kan baseras på en  självdeklaration där de lämnade uppgifterna naturligtvis bör verifieras.

Behöver du hjälp?

ToFindOut har de senaste månaderna jobbat hårt med att hjälpa våra kunder med de vandelsprövningar som det nya direktivet kräver. Vår process är testat och har sina rötter i vår mångåriga erfarenheter av bakgrundskontroller. Är du osäker på vilka krav det nya direktivet ställer? Kontakta oss så förklarar vi mer.